Dzięki maszynom, które posiadamy w zakładzie, jesteśmy w stanie w znacznym stopniu oddzielić metale żelazne od nieżelaznych.

Pierwsza z maszyn to młyn młotkowy firmy Panizzolo, który umożliwia mielenie i rafinowanie różnego rodzaju odpadów metalowych o średnich i małych wymiarach np: małe transformatory, małe silniki elektryczne, złom ZSEiE, rozdrobnione aluminium, puszki czy też żelazo z tworzywem sztucznym. Podczas transportu rozdrobnionego materiału taśmociągami, bębny magnetyczne przyciągają materiał ferromagnetyczny, oddzielając go od materiału niemagnetycznego.

Na końcu linii znajduje się separator NES, który służy do oddzielania materiałów metalicznych (ferromagnetycznych i nie ferromagnetycznych) od materiałów niemetalicznych. Składa się z głównej taśmy krótkiej, która jest napędzana przez bęben. W jego bębnie czołowym zamontowany został szybko wirujący układ magnesów stałych tzw. system biegunowy, które wytwarza zmienne pola magnetycznej o wysokiej częstotliwości. Generują one w metalach nieżelaznych, silne wiroprądy, przeciwdziałające polu zewnętrznemu, przez co metale nieżelazne odrzucane są z pozostałego strumienia materiału z tworzywa sztucznego. Taki sposób sortowania umożliwia sprzedaż doczyszczonego materiału bezpośrednio do klienta.

Kolejną maszyną jest nowoczesne urządzenie do sortowania materiału przy użyciu promieniowania rentgenowskiego (XRT) firmy TOMRA X-TRACT. Separator X-Ray stosuje system kontroli rentgenowskiej wykorzystujący różnicę w intensywności pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez obiekt, aby odróżnić ciała obce o większej gęstości z materiału sortowanego. Pozwala nam to dokładnie oddzielić materiał ze względu na jego wielkość, skład chemiczny oraz rodzaj.
Tak doczyszczone i posegregowane materiały trafiać będą trafiać do hut oraz innych klientów końcowych.
Instalacja X-TRACT została współfinansowana przez Fundusze norweskie i EOG. Więcej o projekcie znajdziesz tutaj.