Projekty

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

(ang. Working together for a green, competitive and inclusive Europe)

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.
Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami darczyńcami a państwem-beneficjentem.
3 maja 2016 r. Islandia, Liechtenstein i Norwegia osiągnęły porozumienie z UE w sprawie kształtu III edycji Mechanizmu Finansowego EOG (2014-2021), podpisując Protokół 38c do Umowy o EOG. Jednocześnie Norwegia podpisała porozumienie z UE w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Odbiorcami nowej edycji Funduszy norweskich i EOG (2014-2021) jest łącznie 15* krajów UE – czyli 12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w 2004, 2007 i 2013 r. oraz Grecja i Portugalia.
*Aktualnie jest to 14 krajów UE. Od 2021 r. Węgry nie uczestniczą w III edycji Mechanizmów Finansowych
Polska podpisała umowy międzyrządowe (Memoranda of Understanding) w sprawie III edycji funduszy norweskich i EOG (2014-2021) 20 grudnia 2017 r., otrzymując na ich mocy 809,3 mln EUR (z łącznej puli ponad 2,8 mld EUR), co czyni ją podobnie jak w poprzednich edycjach, największym beneficjentem.

Informacje o wsparciu można znaleźć na stronie www.eog.gov.pl

O Projekcie

Maya Victory Sp. z o.o. realizuje projekt nr NORW.19.01.01-10-0019/20 pn.:

„Automatyzacja i wzrost efektywności recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez wdrożenie innowacji procesowej”

w ramach

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 oś priorytetowa 19 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth

Celem Projektu jest wdrożenie do działalności Maya Victory sp. z o.o. (Spółka, Wnioskodawca) innowacyjnego procesu przetwarzania i sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), który umożliwi zwiększenie odzysku przetwarzanego zużytego sprzętu dzięki wysokiej selektywności materiałowej, a także będzie się cechował wysoką automatyzacją. Spółka będzie dążyła do realizacji celu Projektu ze wsparciem merytorycznym i technicznym Partnera, norweskiej firmy TOMRA Sorting AS, będącego liderem w branży technologii sortowania odpadów opartej o czujniki
Efektem rzeczowym realizacji projektu będzie:
  • Liczba innowacyjnych procesów zastosowanych w przedsiębiorstwie w wyniku projektu (nowych dla
    przedsiębiorstwa) – 1 szt.
  • Liczba innowacyjnych procesów opracowanych w przedsiębiorstwie w wyniku projekt – 1 szt.
  • Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) – 3 szt.
  • Szacunkowe zmniejszenie rocznej emisji CO2 – 4987,50 ton
  • Szacunkowa roczna wielkość odpadów pochodzących z produkcji i działania przedsiębiorstwa, która została przetworzona, odzyskana bądź niewytworzona – 2850,00 ton
Okres realizacji projektu: 01/06/2020 – 30/04/2024
Miejsce realizacji projektu: ul. Szybowa 7D 41-808 Zabrze
Całkowita projektu: 1 736 178,01 zł Wartość dotacji: 694 471,20 zł

Realizacja inwestycji

Głównym celem projektu jest wdrożenie do działalności Maya Victory sp. z o.o. innowacyjnego procesu przetwarzania
i sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) poprzez przystosowanie istniejącej linii XSS (XRay Sorting System) do separacji metali nieżelaznych na nowo zakupionym separatorze XTract dostarczonym przez
norweskiego Partnera projektu – firmę TOMRA Sorting AS.
Urządzenie XTract podczas sortowania metali przy użyciu technologii transmisji promieniowania rentgenowskiego, jest
w stanie zidentyfikować zawartość sortowanego materiału, bez względu na jego kolor i zanieczyszczenia.
Materiał identyfikowany jest na podstawie gęstości atomowej dzieląc materiał na różne typy. W ten sposób w kilku
cyklach możemy rozdzielić np. złom po lodówkowy, który w mieszaninie posiada takie frakcje jak na przykład:
aluminium, ZnAl, miedź, aluminium z miedzią, stal nierdzewna. Pozwoli to uzyskiwać czysty produkt końcowy wraz z
dokładną specyfikacją dla docelowego klienta (huty itp.).

Poniżej na zdjęciu przedstawiono zainstalowany i przygotowany do uruchomienia separator XTract na linii XSS w Zakładzie w Zabrzu