Decyzje środowiskowe i certyfikaty

Funkcjonujemy zgodnie z najwyższymi standardami, wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015. 

Maya Victory Sp. z o.o. jest jednym z liderów zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu w Polsce.