Poprzez innowacje zmniejszamy emisję dwutlenku węgla!

Zastosowanie nowej technologii przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), w zakładzie Maya Victory w Zabrzu pozwala znacząco zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Zabrzański zakład przy wsparciu funduszy Fundusze norweskie i EOG został wyposażony w najnowocześniejszą technologię separacji rentgenowskiej – instalację X-TRACT z TOMRA. Dzięki zwiększonej czułości kamery rentgenowskiej, technologia X-Tract zmniejsza straty produktu i zwiększa efektywność sortowania.

Ponowne wykorzystanie metali z recyklingu przy użyciu instalacji X-TRACT przełoży się na ograniczenie emisji CO2 aż o 4987,5 ton w skali roku! To tak, jakby wyłączyć 1,25 milionów żarówek LED na cały rok.

Instalacja X-TRACT została współfinansowana przez Fundusze norweskie i EOG. Więcej o projekcie znajdziesz tutaj.