Realizacja inwestycji w Maya Victory w Zabrzu

Głównym celem projektu jest wdrożenie w Maya Victory sp. z o.o. innowacyjnego procesu przetwarzania i sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) poprzez przystosowanie istniejącej linii XSS (XRay Sorting System) do separacji metali nieżelaznych na nowo zakupionym separatorze XTract dostarczonym przez norweskiego Partnera projektu – firmę TOMRA Sorting AS.

Urządzenie XTract

Urządzenie XTract podczas sortowania metali przy użyciu technologii transmisji promieniowania rentgenowskiego, jest w stanie zidentyfikować zawartość sortowanego materiału, bez względu na jego kolor i zanieczyszczenia. Materiał identyfikowany jest na podstawie gęstości atomowej dzieląc materiał na różne typy. W ten sposób w kilku cyklach możemy rozdzielić np. złom po lodówkowy, który w mieszaninie posiada takie frakcje jak na przykład: 

  • aluminium 
  • ZnAl 
  • miedź
  • aluminium z miedzią 
  • stal nierdzewną

Pozwoli to uzyskiwać czysty produkt końcowy wraz z dokładną specyfikacją dla docelowego klienta (huty itp.).

Instalacja X-TRACT została współfinansowana przez Fundusze Norweskie i EOG. Więcej o projekcie znajdziesz tutaj.

Maya Victory Sp. z o.o. realizuje projekt nr NORW.19.01.01-10-0019/20 pn.:
 
„Automatyzacja i wzrost efektywności recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez wdrożenie innowacji procesowej”
 
w ramach
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 oś priorytetowa 19 działanie
19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie
19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth